Internetový marketing má několik podob, vždy se ale snaží o co možná největší podporu hlavního internetového kanálu společnosti (například webových stránek).

O ČEM JE INTERNETOVÝ MARKETING

Pomocí internetového marketingu se snažíme docílit vyšší návštěvnosti webových stránek, vyšších prodejů internetového obchodu (e-shopu), nebo zvýšit povědomí o společnosti. Internetový marketing (webmarketing) má několik podob, které jsou účinné v případě, kdy se jim věnujete a nenecháte je ležet ladem. Tyto možnosti si níže přiblížíme.

SEO OPTIMALIZACE

SEO (Search Engine Optimalization) optimalizace, neboli optimalizace pro vyhledávače je nástrojem, který Vám může pomoci k "posunutí" vašich webových stránek (e-shopu) výše ve výsledcích vyhledávání internetových vyhledávačů.

Stránka by měla mít kvalitní a unikátní obsah, v ideálním případě pravidelně aktualizovaný. Tvůrce webu by také měl dodržovat doporučený sémantický i syntaktický zápis značek pro daný jazyk HTML či XHTML.

Další pravidlo, kterého by se měl tvůrce webových stránek držet, je tvořit takové URL adresy, aby byly srozumitelné, krátké a obsahovaly relevantní klíčová slova. Přítomnost klíčového slova v URL může u některých vyhledávačů zlepšit umístění webové stránky ve výsledcích vyhledávání daných slov.

TVORBA MICROSITE

Mikrostránky (tzv. microsites) jsou rozsahem malé webové projekty podporující hlavní webové stránky společnosti, e-shop apod. Mikrostránky jsou většinou uzpůsobené pro jedno až dvě klíčová slova, kterých jsou plná. Microsite je také velice důležité udržovat aktualizovanou, pokud možno pravidelně.
Microsites bývají dokonce tvořené pouze jednou statickou stránkou.

PPC KAMPANĚ

PPC (pay per click) kampaně jsou de facto krátké inzeráty, které jsou složeny z vybraných klíčových slov. V internetovém vyhledávači jsou pak často zobrazeny jako bannery s reklamou (zvýrazněny). Majitel těchto PPC kampaní platí systémem aukce za každý klik návštěvníka na jeho reklamu (klíčové slovo).

PPC kampaně jsou poměrně dost náročné na správu, je potřeba důkladně analyzovat klíčová slova, která mají pro vaši reklamu smysl a pečlivě volit názvy a texty inzerátů a jejich cenu za proklik.

Špatně nastavená PPC kampaň se může proměnit v černou díru na vaše peníze, proto doporučujeme svěřit analýzu a nastavení svých PPC kampaní profesionálům - nám!