Takzvané kódování webu je nejdůležitější součástí webu. Programujeme ve standardu HTML5. Používáme kaskádové styly CSS3, jQuery, programovací jazyk PhP a data uchováváme v databázích MySQL.

KÓDOVÁNÍ WEBU / WEBCODING

Grafický podklad webových stránek, který společně s klientem vytvoříme přesně dle jeho přání rozřežeme a nakódujeme základní šablonu webu. Do této pak programujeme "vnitřnosti" webu, které zajišťují jeho chod.

Pro kódování internetových stránek používáme HTML5, CSS3, pro dynamické prvky, které jsou nad rámec možností HTML5 používáme knihovnu jQuery (JavaScript).

Webové prohlížeče - kódování a testování webových stránek provádíme na všech moderních webových prohlížečích (Opera, Mozilla Firefox, Google Chrome, Internet Explorer a Safari) v jejich nejnovějších verzích.

NAKÓDOVÁNÍ VAŠÍ ŠABLONY

Provádíme i kódování grafických návrhů, které nepocházejí z naší dílny, nebo nejsou určeny pro naše projekty.

Jestliže máte vlastní design (nejlépe ve vrstvách) od grafika, nakódujeme Vám XHTML/HTML5 šablonu webu, do které si pak můžete nechat naprogramovat funkcionalitu webu, ať už od nás, nebo od někoho jiného. Šablonu Vám samozřejmě po nakódování celou předáme.